Paikallissäännöt

ANOLA GOLF CLUB RY:N PAIKALLISSÄÄNNÖT 2024

1. Kentän ulkoraja

Kentän ulkoraja on valkoisten tolppien tai raja-aidan pylväiden kentän puoleisten reunojen välinen maan tasolla kulkevalla suora linja. Kentän ulkorajojen merkkejä ei saa siirtää eikä niistä saa vapautua rangaistuksetta, ellei joku toinen sääntö anna tähän lupaa.

Pelatessa väylää viisi/neljätoista, väylän pelisuunnassa vasemmalla puolella oleva väylä kaksi/yksitoista, joka on merkitty valkoisilla tolpilla, joiden yksi sivu on musta, on ulkona. Tolpat ovat ulkorajan merkkejä pelattaessa väylää viisi/neljätoista. Muita väyliä pelattaessa ne ovat kiinteitä haittoja.

 2. Keltainen estealue

Keltainen estealue on keltaisten tolppien kentän puoleisten reunojen välinen maan tasolla kulkevalla suora linja.

 3. Punainen estealue

Punainen estealue on punaisten tolppien kentän puoleisten reunojen välinen maan tasolla kulkevalla suora linja.

Pelaajan pallon ollessa estealueella tai kun tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo on estealueella, vaikka sitä ei ole löydetty, voi pelaaja vapautua yhdellä säännön 17.1d vaihtoehdoista. Tai silloin, kun pallo ylitti viimeksi punaisen estealueen rajan väylällä 8/17, voi pelaaja ylimääräisenä vapautumisvaihtoehtona lisäämällä yhden lyönnin rangaistuksen pudottaa alkuperäisen tai muun pallon estealueen vastakkaiselle puolelle:

Vertailupiste: Arvioitu piste vastakkaisella puolella estealuetta, joka on yhtä kaukana reiästä kuin piste, mistä alkuperäisen pallon arvioitiin viimeksi ylittäneen estealueen rajan.

Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: Kaksi mailanmittaa, mutta seuraavin rajoituksin:

Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset:

» Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja
» Voi olla millä tahansa kentän alueella paitsi samalla estealueella, mutta
» Jos useampi kuin yksi kentän alue on yhden mailanmitan päässä vertailupisteestä, täytyy pallon pysähtyä vapautumisalueelle sille kentän alueelle, jota pallo ensimmäisenä kosketti vapautumisalueelle pudotettaessa.

Tämä paikallissääntö on voimassa, kun pelaajan pallo löydetään tai tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo on päätynyt mihin tahansa punaiselle estealueelle, joka yhtyy kentän ulkorajaan ja kohta, josta pallo viimeksi leikkasi estealueen rajan, on kentän ulkorajan puolella estealuetta.

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla. 

4. Kunnostettavat alueet, epänormaalit kenttäolosuhteet ja kiinteät haitat

Kunnostettava alue on merkitty sinisillä tai sinivalkeilla tolpilla. Kunnostettavaa aluetta ovat kaikki esiin tulleet kivet, kannot sekä juuret. Bunkkerissa olevat veden aiheuttamat syvät valumaurat ovat kunnostettavaa aluetta. Vapautuminen säännön 16.1 mukaisesti

Väylillä 8/17 ja 9/18 väylän lyhyeksi leikatulla alueella sijaitsevat kuopat ja painanteet ovat epänormaaleja kenttäolosuhteita, vapautuminen säännön 16.1 mukaisesti.

Mittapaalut ja -laatat ovat kiinteitä haittoja. Merkkien poistaminen on kielletty. Matkat on mitattu viheriön keskelle. Kentällä olevat rakennukset, ajo- ja kulkutiet, kastelulaitteiden kannet sekä kaivot ovat kiinteitä haittoja. Kiinteästä haitasta saa vapautua Säännön 16.1 mukaisesti.

Pelaajalla on käytössään myös seuraavat vapautumisvaihtoehdot, kun kiinteät haitat ovat lähellä viheriötä ja pelaajan pelilinjalla:

Pallon ollessa yleisellä pelialueella. Pelaaja voi vapautua Säännön 16.1b nojalla kiinteän haitan ollessa:

Pelilinjalla, ja se on:

» Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä, ja
» Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta.

Poikkeus:

Vapautumista ei sallita, jos pelilinja ei ole tarkoituksen mukainen. Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen. Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.