Paikallissäännöt

ANOLA GOLF CLUB RY:N PAIKALLISSÄÄNNÖT 2021

1. Kentän ulkoraja

Kentän ulkoraja on valkoisten tolppien tai raja-aidan pylväiden kentän puoleisten reunojen välinen maan tasolla kulkevalla suora linja. Kentän ulkorajojen merkkejä ei saa siirtää eikä niistä saa vapautua rangaistuksetta, ellei joku toinen sääntö anna tähän lupaa.

Pelatessa väylää viisi/neljätoista, väylän pelisuunnassa vasemmalla puolella oleva väylä kaksi/yksitoista, joka on merkitty valkoisilla tolpilla, joiden yksi sivu on musta, on ulkona. Tolpat ovat ulkorajan merkkejä pelattaessa väylää viisi/neljätoista. Muita väyliä pelattaessa ne ovat kiinteitä haittoja.

 

2. Keltainen estealue

Keltainen estealue on keltaisten tolppien kentän puoleisten reunojen välinen maan tasolla kulkevalla suora linja.

 

3. Punainen estealue

Punainen estealue on punaisten tolppien kentän puoleisten reunojen välinen maan tasolla kulkevalla suora linja.

Pelaajan pallon ollessa estealueella tai kun tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo on estealueella, vaikka sitä ei ole löydetty, voi pelaaja vapautua yhdellä säännön 17.1d vaihtoehdoista. Tai silloin, kun pallo ylitti viimeksi punaisen estealueen rajan väylällä kahdeksan/seitsemäntoista, voi pelaaja ylimääräisenä vapautumisvaihtoehtona lisäämällä yhden lyönnin rangaistuksen pudottaa alkuperäisen tai muun pallon estealueen vastakkaiselle puolelle:

Vertailupiste: Arvioitu piste vastakkaisella puolella estealuetta, joka on yhtä kaukana reiästä kuin piste, mistä alkuperäisen pallon arvioitiin viimeksi ylittäneen estealueen rajan.

Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: Kaksi mailanmittaa, mutta seuraavin rajoituksin:

Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset:

» Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja
» Voi olla millä tahansa kentän alueella paitsi samalla estealueella, mutta
» Jos useampi kuin yksi kentän alue on yhden mailanmitan päässä vertailupisteestä, täytyy pallon pysähtyä vapautumisalueelle sille kentän alueelle, jota pallo ensimmäisenä kosketti vapautumisalueelle pudotettaessa.

Tämä paikallissääntö on voimassa, kun pelaajan pallo löydetään tai tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo on päätynyt mihin tahansa punaiselle estealueelle, joka yhtyy kentän ulkorajaan ja kohta, josta pallo viimeksi leikkasi estealueen rajan, on kentän ulkorajan puolella estealuetta.

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.

 

4. Kadonnut pallo tai pallo kentän ulkorajan ulkopuolella

Jos pelaajan palloa ei ole löydetty tai tiedetään tai on käytännössä varmaa, että se on ulkona, voi pelaaja toimia seuraavalla tavalla lyönti ja lyöntimatka-rangaistuksen sijaan.

Kahden lyönnin rangaistuksella pelaaja voi vapautua pudottamalla alkuperäisen tai muun pallon vapautumisalueelle (ks. Sääntö 14.3):

Kaksi arvioitua vertailupistettä:

  1. pallon vertailupiste: Alkuperäisen pallon arvioitu piste, jossa pallo on:
  • pysähtyneenä kentälle, tai
  • leikannut viimeksi kentän ulkorajan päätyessään ulos.
  1. väylän vertailupiste: Piste pelattavan reiän väylällä, joka on lähimpänä pallon vertailupistettä, mutta joka ei ole lähempänä reikää kuin pallon vertailupiste.

Tässä paikallissäännössä “väylä” tarkoittaa aluetta, jossa yleisellä pelialueella oleva ruoho on leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi. Jos arvioidaan, että pallo on kadonnut kentälle tai viimeksi ylittänyt kentän ulkorajan ennen väylän alkua, voi väylän vertailupiste olla ruohopolku tai tiiausalue, joka on leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi.

Vapautumisalueen koko vertailupisteiden perusteella:

Missä tahansa välillä:

Reiästä pallon vertailupisteen kautta kulkeva linja (ja kaksi mailanmittaa linjasta ulospäin), ja
Reiästä väylän vertailupisteen kautta kulkeva linja (ja kaksi mailanmittaa linjasta väylän puolelle päin).

Mutta seuraavin rajoituksin:

Rajoitukset vapautumisalueen sijainnille:

Täytyy olla yleisellä pelialueella, ja
Ei saa olla lähempänä reikää kuin pallon vertailupiste.

Pelaajan laitettua pallonsa peliin tämän paikallissäännön perusteella:

Alkuperäinen pallo, joka oli kadonnut tai ulkona, ei ole enää pelissä oleva pallo ja sitä ei saa enää pelata.
Tämä pätee, vaikka pallo löydettäisiin kentältä ennen 3 minuutin etsintäajan päättymistä (ks. Sääntö 6.3b).

Mutta pelaaja ei saa käyttää alkuperäiselle pallolle tätä vapautumisvaihtoehtoa, jos:

Tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo on päätynyt estealueelle, tai
Pelaaja on pelannut toisen pallon varapallona lyönti ja lyöntimatka-rangaistuksella (ks. Sääntö 18.3).
Pelaaja voi käyttää tätä vapautumisvaihtoehtoa varapallolle, jota ei ole löydetty tai tiedetään tai on käytännössä varmaa, että varapallo on ulkona. Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.

 

5. Kunnostettavat alueet, epänormaalit kenttäolosuhteet ja kiinteät haitat

Kunnostettava alue on merkitty sinisillä tai sinivalkeilla tolpilla. Kunnostettavaa aluetta ovat kaikki esiin tulleet kivet, kannot sekä juuret. Bunkkerissa olevat veden aiheuttamat syvät valumaurat ovat kunnostettavaa aluetta.

Mittapaalut ja -laatat ovat kiinteitä haittoja. Merkkien poistaminen on kielletty. Matkat on mitattu viheriön keskelle. Kentällä olevat rakennukset, ajo- ja kulkutiet, kastelulaitteiden kannet sekä kaivot ovat kiinteitä haittoja. Kiinteästä haitasta saa vapautua Säännön 16.1 mukaisesti.

Pelaajalla on käytössään myös seuraavat vapautumisvaihtoehdot, kun kiinteät haitat ovat lähellä viheriötä ja pelaajan pelilinjalla:

Pallon ollessa yleisellä pelialueella. Pelaaja voi vapautua Säännön 16.1b nojalla kiinteän haitan ollessa:

Pelilinjalla, ja se on:

» Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä, ja
» Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta.

Poikkeus:

Vapautumista ei sallita, jos pelilinja ei ole tarkoituksen mukainen. Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen. Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.